(HER)STEL-Trajecten

Bij Burn-out en persoonlijke ontwikkeling

(HER)STELLEN doe je zelf! 

Wat Is  Een (HER)STEL-Traject?
En Wanneer 
Zet Je Het In?

Een (HER)STEL-traject is een combinatie van persoonlijke coaching (Co-Actief), gedragstraining (a.d.h.v. erkende interventies) en lichaamsbeweging, om balans te vinden en het proces van natuurlijk ontwikkeling weer te herstellen. Beweging, ervaringsleren en zelfonderzoek vormen de basis van dit traject. Het (HER)STEL-Traject heeft als doel de natuurlijke balans van de deelnemer te herstellen. Het traject kan worden ingezet bij het ervaren van stress, spanningsklachten, burn-out, een persoonlijk ontwikkeltraject of het herstellen van de vitaliteit. Het traject kan zowel curatief als preventief worden gebruikt 

.

Waarom (HER)STELLEN?

Zo nu en dan is het goed om jezelf eens grondig te onderzoeken en te besluiten om de dingen anders te gaan doen. Tijd om de boel te (her)stellen dus. Soms dwingen de omstandigheden je daartoe, zoals bij een burn-out. Het heeft alles te maken met je persoonlijke proces van ontwikkeling. Wanneer je met een Burn-out te maken krijgt heb je al heel wat signalen gemist. Signalen die aangeven dat het tijd is om te veranderen, dat het zo niet langer kan. Het is tijd om je leven eens goed te (her)stellen. Dit vraagt een aanpak die volledig is, die kijkt naar gezondheid, je fysieke, mentale, emotionele en ook spirituele ontwikkeling. Zodra je alles weer in balans brengt, ontstaat er vanzelf weer beweging zodat je je natuurlijk ontwikkelingsproces kunt volgen. Dan is er spraken van een werkelijk herstel en een verrijking van je leven.

Wat gaan we doen?

Een (HER)STEL-traject is een combinatie van persoonlijke coaching (Co-Actief), gedragstraining (a.d.h.v. erkende interventies) en lichaamsbeweging, om balans te vinden en het proces van natuurlijk ontwikkeling weer te hertstellen. Beweging, ervaringsleren en zelfonderzoek vormen de basis van dit traject.

Hoe pakken we het aan?

Bewegen en ervaren gaat het beste in een prettige (natuurlijke) omgeving. Bewegen in de natuur staat centraal. In de natuur kom je werkelijk tot jezelf. Het gaat in eerste instantie om laag-intensieve beweging die kunnen variëren van wandelen, aandacht-training, ademhalingsoefeningen, coördinatie en eenvoudige balans-oefeningen. Zo is een (HER)STEL-traject voor iedereen geschikt. Indien gewenst kan ook een zwaarder programma worden aangeboden. Door te werken met een combinatie van bewegen, training en coaching op maat, kunnen wij met iedereen werken aan het opbouwen van conditie, kracht en flexibiliteit, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Het traject is geschikt bij burn-out, stress/spanningsklachten of gewoon om gezonder en bewuster te gaan leven. 

(HER)STEL-Traject:

Herstellen verwijst uiteraard naar het ‘gezond maken’ maar verwijst in deze aanpak ook naar ‘opnieuw neerzetten en ‘in oorspronkelijke toestand brengen. Het opnieuw neerzetten en gezond maken van je totale mens-zijn, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Het in oorspronkelijke toestand brengen, verwijst naar terug in balans komen zodat je weer je oorspronkelijke, natuurlijke ontwikkelproces kan volgen.

De (HER)STEL-aanpak is ontstaan uit een combinatie van verschillende erkende methodieken als Tools4U, NLP, Intelligent Bewegen en een jarenlange praktijk ervaring met Burn-out begeleiding,  gedragsverandering en persoonlijke ontwikkeltrajecten. De praktijk leert eigenlijk dat in alle methodes zinvolle, werkzame en bruikbare elementen zitten maar deze zelden volledig aansluiten. Iedere persoon is anders, het persoonlijke ontwikkelproces is anders, iedere burn-out is anders en dus ook ieder (HER)STEL-proces.

Een programma op maat

Een goede aanpak vraagt een persoonlijk en op maat gemaakt programma. Het (HER)STEL-programma biedt een op maat samengesteld programma, gebaseerd op wat werkt. Aan de hand van een aantal vaste onderwerpen en basisprincipes wordt in een programma van 14 weken bekeken wat er te (HER)STELLEN valt. Het is niet aan ons om te bepalen wat dat moet zijn of wat daar voor nodig is. Het (HER)STELLEN is ook niet iets wat gebeurd of wat ontstaat. (HER)stellen DOE je zelf. Het is dus aan de deelnemer van het traject om te (HER)STELLEN, onder goede begeleiding en coaching, gaat dat sneller.

Voortraject indien nodig

het voortraject wordt alleen ingezet bij heftige spanningsklachten (gebleken na kennismaking) en indien de betrokken coach inschat dat anders niet gestart kan worden met het 14 weken programma. Een voortraject bestaat uit 1 tot 3 weken met minimaal twee contactmomenten per week. De duur van het voortraject hangt af van de klachten en in hoeverre spanning, angst en depressie een beperkende rol spelen. Bij heftige spanningsklachten zal het voortraject maximaal 3 weken duren. Bij matige klachten neemt het voortraject 1 week in beslag. Het voortraject dient om te wennen aan de coach, de manier van werken, de oefeningen en bewegen in de natuur en om het lichaam voldoende vrij te maken van beperkende gevoelens en gedachten. Zo ontstaat er ruimte voor open ervaringen en reflectie. Noodzakelijk om te kunnen (HER)STELLEN.

Een belangrijke basis

Het basistraject kan worden ingezet bij zowel persoonlijk ontwikkeltrajecten als bij preventieve en curatieve-trajecten bij burn-out. Het basistraject kent drie varianten van 7, 14 of 21 weken op basis van één sessie per week.Tijdens de bijeenkomsten staan de volgende basisprincipes centraal:

 1. Eigenkracht
 2. Actief en gezond leven
 3. Innerlijk rust
 4. Gevoel vertrouwen
 5. Omgaan met emoties
 6. Overtuiging en acceptatie
 7. Positief leven

 De zeven principes vormen het hart van de (HER)STEL aanpak. Per principe krijgen deelnemers actieve leerervaringen, reflectievragen, theorie en onderzoek, oefeningen en schema’s aangereikt. Per principe kan 1 tot 3 weken worden ingezet, afhankelijk van het basistraject.

Goede Nazorg is belangrijk

Een nazorg traject kan worden ingezet om het re-integratieproces te ondersteunen of het (HER)STEL-proces te versterken. Afhankelijk van de behoefte en noodzaak kan aanvullende coaching worden ingezet. Nazorg kan per bijeenkomst worden ingezet en wordt in overleg met de deelnemer en (eventueel) betrokken partijen overeengekomen. Ook de inhoud van de nazorg wordt om maat samengesteld en hangt af van de doorlopen traject.

Een actieve leerervaring

Het gehele traject is gebaseerd op een actieve leerervaring. Leren doe je door het te doen. Zo’n (leer)ervaring doet meer dan woorden en maakt gebruik van de intelligentie van het lichaam.

De belangrijkste principes per thema worden dus eerst ervaren tijdens de bijeenkomst. De deelnemer krijgt vervolgens aanvullende informatie aangereikt waarmee het proces van onderzoeken (verdiepen en doorgronden) kan beginnen. Zodra een deelnemer zicht krijgt op zijn/haar eigen proces kan geëxperimenteerd worden met mogelijke oplossingen. Oplossingen vertalen zich in een fysieke, emotionele en mentale component.

Aan de hand van actiemetaforen en vormen van intelligent bewegen worden oplossingen in de eerste plaats ervaren, dit is de fase van experimenteren. Wanneer de deelnemer helder heeft wat hij/zij wil herstellen, begint het (HER)STEL-proces. Het (HER)STELLEN loopt als een rode draad door het gehele traject. Lang niet altijd is direct duidelijk wat er te (HER)STELLEN valt. Gedurende het traject wordt dit echter steeds helderder ervaren. Aan de hand van een eigen op maat gemaakt (HER)STEL-schema gaat de deelnemer aan de slag met het eigen (HER)STEL-traject. 

Een bosrijke omgeving heeft de voorkeur. Een natuurlijke (bosrijke) omgeving in combinatie met coaching heeft zichzelf de afgelopen jaren bewezen. Diverse onderzoeken tonen aan dat een natuurlijke omgeving een positief effect heeft op het welzijn van mensen en helpt om te gaan met spanning en stress gerelateerde klachten. Na Engels onderzoek wordt ‘de natuur’ daar inmiddels zelfs op recept voorgeschreven bij depressieve- en spanningsklachten.

Naast de centrale thema’s en principes wordt tijdens een goed (HER)STEL-traject aandacht besteed aan:

 • Goede en gezonde voeding
 • Regelmatig en gematigd bewegen
 • Goede slaap gewoonten
 • Ademhalingstechniek
 • Genieten van elke dag

Wil je meer weten over (HER)STEL-Trajecten?

Open chat
1
Heb je een vraag?
Hallo, waar kan ik je mee helpen?